Farba matowa czy satynowa?

Czym różni się matowa powierzchnia powłoki malarskiej od satynowej? Istnieje kilka właściwości odróżniających mat od satyny w przypadku dobrej farby do ścian.

W celu zrozumienia różnic musimy zbliżyć się do struktury powierzchni, gdzie matowe lub głęboko matowe farby do ścian przypominają strukturą powierzchnie papieru ściernego. Liczne bruzdy i wzniesienia powodują, iż padający promień światła jest rozpraszamy w wielu kierunkach oraz częściowo pochłaniany. Przy użyciu matowej farby można uzyskać powierzchnie o eleganckim, dystyngowanym wyglądzie przy zachowaniu pełnej głębi koloru. Efekt ten utrzymuje się nawet w pomieszczeniach z silnym oświetleniem maskując niedoskonałości podłoża tj. drobne nierówności powierzchni.

 

Powłoki satynowe są w mikroskali o wiele gładsze, co powoduje, iż padające światło odbija się od takiej powierzchni. Trochę jak na powierzchni lustra, gdzie kąt odbicia równy jest niemal kątowi padania, a rozproszenie i tłumienie światła jest nieznaczne. Powierzchnia taka ujawnia wszelkie niedoskonałości, dlatego wymaga wyjątkowej staranności przy przygotowywaniu podłoża.

CZYM JEST POŁYSK FARB?

Połysk farb opisać można jako współczynnik odbicia światła pod określonym kątem (sposób pomiaru określa norma EN ISO 2813). Dla farb dyspersyjnych połysk jest mierzony pod kątem 60° lub 85°, jeżeli współczynnik odbicia światła jest mniejszy niż 10. Klasyfikacja wyrobów farbiarskich ze względu na połysk wygląda następująco: